Tukaj stojim

Teološko politični spisi
Prevedel in izbral :
Božidar Debenjak
Spremna beseda:
Božidar Debenjak

Cena:

8,00

Tukaj stojim smo poimenovali izbor tistih Luthrovih teoloških spisov, ki zaznamujejo Luthrovo mesto v krščanstvu, kar je posebej pomembno pri tolmačenju slovenske reformacije, obenem pa nam omogočajo razumeti njegov vpliv na filozofsko misel, zlasti na nemško klasično filozofijo. Izbor obsega integralna besedila, ki so v veliki večini prevedena prvič.
Potem, ko je papež Leon X. 1520 obsodil 41 Luthrovih tez in ga izobčil, se je med nemškim plemstvom oblikovalo prepričanje, da ima Luther pred uveljavitvijo papeškega odloka pravico do zaslišanja pred državnim zborom. Po premisleku je dejal, da bi bil pripravljen preklicati svoje spise, če ga bi ali Sveto pismo ali luč razuma prepričala o njegovi zmoti, sicer pa ne more ravnati proti svoji vesti, ki jo zavezuje Božja beseda. Čeprav danes ni več povsem gotovo ali je izrekel slavne besede: “Tukaj stojim, ne morem drugače”, te vsekakor pravilno podajajo poudarek Luthrovega odgovora.

TD 21
ISBN: 961-6174-42-8
Ljubljana,
, 192 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping