Pojasnjena zavest

Naslov izvirnika: Consciousness explained
Prevedel:
Sebastjan Vörös
Uredila:
Olga Markič in Sebastjan Vörös
Spremna beseda:
Olga Markič
Zbirka:
Področja: ,

Cena:

Original price was: 40,00€.Current price is: 32,00€.

Daniel C. Dennett je sodobni ameriški filozof in ko­gnitivni znanstvenik, ki se ukvarja predvsem z vprašanji filozofije duha, filozofije kognitivnih znanosti, filozofije biologije in filo­zofije religije. Je dolgoletni direktor Centra za kognitivno znanost na Univerzi Tufts (od leta 1985), kjer tudi predava filozofijo. Njegova prva knjiga, s pomenljivim naslovom Content and Consciousness (1969), se ukvarja z dvema osrednjima temama filozofije duha, intencionalnostjo in zavestjo. Pri tem ne preseneča toliko sam izbor tem, saj igrata obe pomembno vlogo tudi pri drugih avtorjih, kot njun vrstni red, ki je pri Dennettu postavljen na glavo. Če je po tradicionalni interpretaciji zavest temeljni in intencionalnost odvisni pojav, pa Dennett v svoji knjigi predlaga, da se najprej vprašamo po intencionalnosti, ki je osnovnejša in potemtakem teorijam o zavesti predhodi. Kakor ugotavlja, je prav ta zamenjava temeljnih izhodiščnih intuicij sprožila nekatera najgloblja nesoglasja na področju filozofije duha. S tako začrtanim raziskovalnim pristopom nadaljuje tudi v svojih naslednjih delih, Brainstorms (1978) in Intentional Stance (1987), zaokroži pa ga v knjigi Pojasnjena zavest.

Dennett v svojem poskusu pomiritve manifestne/humanistične in znanstvene podobe uporablja dvojno strategijo. Po eni strani skuša pokazati, da je humanistična podoba prenapihnjena in vsebuje nepotrebno sklicevanje na nad­naravno in skrivnostno. Kot Rylov učenec upošteva priporočila logičnega behaviorizma, da se moramo pri raziskovanju duševno­sti osredotočiti predvsem na opazljive vzorce vedenja in se ogibati iskanju »duha« oz. »prikazni v stroju«. Po drugi strani pa meni, da je znanstvena podoba še vedno preveč vezana na razumevanje znanosti iz obdobja mehanike. Nova razi­skovanja, predvsem v fiziki, biologiji, nevroznanosti, računalništvu in kognitivni znanosti, so namreč pokazala, da znanost odkriva v naravi veliko večje kompleksnosti. Zato je treba znanstveno podobo nekoliko »napihniti«, saj bo le tako lahko vodila k razumevanju temeljnih elementov humanistične podobe in do človeka kot zavestne, svo­bodne in odgovorne osebe.

 

MEDIJSKI ODZIVI:
– Delo, Književni listi, 21.5.2013: http://www.delo.si/arhiv/v-glavi-ni-enega-samega-sredisca.html
– RŠ, Teorema: http://www.radiostudent.si/kultura/teorema/pojasnjena-zavest
– Pogledi, 17.7.2013: http://www.pogledi.si/knjiga/zakulisje-teatra-zavesti
http://www.pogledi.si/knjiga/zakulisje-teatra-zavesti– Pogledi, 17.7.2013, Jana Logar,
– e Sinapsa: http://www.sinapsa.org/eSinapsa/mnenja/68/Recenzija-knjige-Pojasnjena-zavest

 

 

TD 59
ISBN: 978-961-260-063-1
Ljubljana,
, 625 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping