Vrednost življenja

Uvod v medicinsko etiko
Naslov izvirnika: The Value of Life. An Introduction to Medical Ethics
Prevedel in spremno besedo napisal:
Friderik Klampfer
Uredil:
Igor Pribac
Zbirka:
Področja: , ,

Cena:

8,00

Knjiga Vrednost življenja se ukvarja z vrednotenjem človeških življenj, kot ga je mogoče v raznovrstnih oblikah razbrati zlasti v izbirah in odločitvah akterjev sodobne medicine. Neizogibne odločitve o življenju in smrti slonijo na sodbah o tem, čigavo življenje je vredno rešiti in za kakšno ceno. Slednje pa spet na bolj ali manj jasnih predstavah o tem, življenja katerih bitij sploh imajo vrednost in na čem ta temelji. Čeprav je namen knjige predvsem filozofski, so njeni sklepi globoko praktični. Avtor poskuša najprej iz množice naših moralnih idej, predstav in prepričanj izluščiti tiste, ki jih je mogoče razumno opravičiti in ki so razumna podlaga za naše odločitve o ustvarjanju in ohranjanju življenj. Nato pa s pomočjo raziskave o splošnih moralnih dolžnostih do drugih ljudi, ki nam jih nalaga spoštovanje njihovih življenj, ter spoznanje o posebni naravi zdravniškega poklica najde trden temelj in podrobno določi vsebino in domet zdravnikovih dolžnosti do bolnikov. Pri svojih sklepih pa se ne pusti omejevati z ustaljenimi moralnimi predstavami ali samorazumevanjem zdravnikov, ampak pogumno prebija okope tradicionalne medicinske etike in deontologije.

Krt 123
ISBN: 941-6174-41-X
Ljubljana,
, 370 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping