Temeljna dela

Jean-Claude Milner
Prevod skrajšane izdaje Milnerjeve knjige, ki je izšla leta 1989 in že nekaj let po izidu postala klasično delo, je nujen prispevek k slovenski lingvistični in nasploh humanistični literaturi. Knjiga se loteva skrajno ambicioznega projekta, namreč skozi sila heterogene in nasprotujoče si lingvistične šole izpostaviti tisto, kar je vsem skupno. To pa je prizadevanje, da
8,00
Baruch de Spinoza
Dopisovanje Spinoze in Blijenbergha z Deleuzovim komentarjem
Pisma o zlu prinašajo prevod pisemske zapuščine, 8 ohranjenih pisem, ki sta si jih izmenjala Baruch de Spinoza in Viljem Blijenbergh v letih 1664—65. Ta korespondenca predstavlja tematsko zaključeno celoto, v središču izmenjave mnenj dopisovalcev pa je vprašanje o človekovi svobodi, božji previdnosti in o vprašanju zla. V soočenju dveh svetov — rojstva moderne misli,
8,00
John W. Gough
Kritična študija njenega razvoja
Goughova knjiga nudi natančno to, kar obljublja v naslovu in podnaslovu – kritično študijo razvoja in zgodovine neke ideje in sicer ideje kontraktualizma od starogrških začetkov, Rima in srednjega veka, prek razcveta teorije o družbeni pogodbi v 17. in 18. stoletju, do njenega zatona v 19. stoletju. Avtor najprej poda kratko izhodiščno opredelitev pojma, nato
8,00
Rudolf Arnheim
Rudolf Arnheim, ki je po letu 1940 živel in delal v ZDA, je to delo, napisano v nemščini v tridesetih letih, prevedel in priredil v petdesetih letih za angleško govoreče bralstvo. V Ameriki je bila knjiga že mnogokrat ponatisnjena, kar priča o tem, da ne gre zgolj za dokument iz zgodovine teorije filma, ampak za
8,00
Platon
Večina pručevalcev Platona postavlja Fileba med zadnje dialoge, v kasnejšo, zrelo fazo njegovega ustvarjanja, ki sega v leto 350 in po njem. V njem se Sokrat in sogovorci pogovarjajo o dobrem življenju posameznika, neodvisno od njegove družbene vpletenosti, dotikajo se etičnih in hkrati ontoloških tem. Platon v njem napada Fileba in njegovo stališče o istovetnosti
8,00
Saul A. Kripke
Saul Kripke (1940) je diplomiral na Harvardu, večino akademske kariere pa je bil profesor na univerzi v Princetonu. Kripke je skupaj z nekaterimi skandinavskimi logiki najzaslužnejši za razcvet modalne logike in semantike, Imenovanje in nujnost pa ostaja njegovo najpomembnejše in najbolj citirano delo. V knjigi so zbrana tri predavanja, ki jih je Kripke imel januarja
8,00
Moses I. Finley
Finley kot zgodovinar je vsaj del svojega historiografskega kreda izrazil z Nietzschejevo pomočjo. Z njim se je strinjal, da se to, kar on imenuje “monumentalna zgodovina”, lahko hitro spremeni v “mitski izmislek” in da, če v preučevanju preteklosti ne uporabimo “antikvarne” in “kritične metode”, oškodujemo preteklost in na ta način dovolimo, da zgodovina uniči in
8,00
Jean-Jacques Rousseau
Rousseaujev esej je nastal leta 1761. Njegovo stališče, da rojstvo govora dolgujemo želji in ne fizični potrebi, in da so čustva tista, ki so iz ljudi iztrgala prve glasove in melodijo, se vključuje v tedanje razprave o nasprotjih med govorico in pisavo, melodijo in harmonijo in nenazadnje med risbo in barvo. V skladu z razsvetljenskim
8,00
Zbornik
Zbornik je delo, ki slovenskemu bralcu ponuja kvaliteten in sodoben pregled problematike umetnostne zgodovine in ima značaj celovitega študijskega priročnika. Odlikuje ga širok tematski razpon, preglednost in sistematičnost. Zbrana besedila so utemeljena z interpretacijskimi postopki in podkrepljena z nazornimi konkretnimi primeri. V kratkih in jedrnatih razpravah so predstavljene vse temeljne umetnostnozgodovinske metode ter novejši pristopi,
8,00
Thomas S. Kuhn
Avtor uvede v teorijo znanosti nov pojem znanstvene paradigme, tj. kompleksa vodilne teorije, raziskovalnih metod, filozofskih utemeljitev in vzorčnih uporab teorije. V njenem okviru poteka tako raziskovanje kot tudi tolmačenje realnosti, izbira relevantnih primerov, opis dejstev in proces učenja znotraj znanstvene skupnosti. Razvoj znanosti poteka skozi različne “revolucionarne” prelome, v katerih se ruši nekdanja paradigma
8,00
Douglass C. North
Avtor je ekonomski zgodovinar, ki je vzporedno s preučevanjem zlasti ameriške ekonomske zgodovine izoblikoval lastno ekonomsko teorijo inštitucij in zgodovinskega razvoja. Njegova teorija se je uveljavila do te mere, da velja North za utemeljitelja “nove inštitucionalne ekonomije” in da je leta 1993 prejel Nobelovo nagrado. Knjiga je njegovo temeljno teoretsko delo, ki je vseskozi tesno
8,00
Ernst H. Kantorowicz
Študija o srednjeveški politični teologiji
Izhodišče razprave predstavljajo poročila o razsodbah sodišč v Angliji šestnajstega stoletja, kjer se sodniki povsem samoumevno opirajo na tezo, da ima kralj dve telesi, eno fizično, ki je podvrženo vsem tegobam navadnih zemljanov in seveda umrljivo, ter drugo mistično politično telo, ki je izvzeto naravnim premenam in večno. Kantorowicz poskuša rekonstruirati genezo te nenavadne koncepcije,
8,00
George Herbert Mead
Meadov tekst, oziroma zapiski njegovih predavanj iz leta 1927, je klasično delo sociologije in socialne psihologije. Georg Herbert Mead, ameriški filozof, sociolog in psiholog, po svoji osnovni usmeritvi pragmatist in Freudov sodobnik, je miselno prodoren in univerzalen pisec. V svojem delu razlaga družbeni izvor zavesti in jaza. Vodilna misel knjige je “simbolna interakcija”, tj. z
8,00
Zbornik
V zborniku so zajete teoretske smeri, ki so označile spremembe v praksi literarne vede 20. stoletja in bile doslej v slovenski literarni vedi zgolj bežno (ali pa sploh ne) obravnavane oziroma se je nanje gledalo z neko določeno sumničavostjo; najbolj znan primer bi bila na primer “neustreznost” lacanovskih interpretacij literature. Gre torej za posredovanje tistih
8,00

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping