Osnove aritmetike in drugi spisi

Naslov izvirnika: Grundlagen der Arithmetik, Funktion und Begriff, Über Sinn und Bedeutung, Über Begriff und Gegenstand
Prevedli:
Borut Cerkovnik, Tomaž Erzar, Zdravko Kobe, Jure Simoniti in Lucija Ana Simoniti
Uredila:
Borut Cerkovnik in Zdravko Kobe
Zbirka:
Področja:

Cena:

8,00

Gottlob Frege (1848-1925), mislec na presečišču med matematiko in filozofijo, je eden od utemeljiteljev sodobne matematične logike in nasploh tako imenovane analitične filozofije. Sam si je proti poskusom psihološke utemeljitve logike prizadeval pokazati objektivno veljavnost zakonov mišljenja.
Osnove aritmetike iz leta 1884 so posvečene definiciji števila. V uvodnem delu, ki se bere kot dobro napisan prikaz zgodovine filozofije, Frege opozori na pomanjkljivosti tedaj uveljavljenih opredelitev števila, npr. pri Leibnizu, Kantu ali Millu, nato pa se v nadaljevanju v več poskusih dokoplje do razvitja lastne definicije. Izkaže se, da je za rešitev tega na prvi pogled suhoparnega matematičnega problema treba pretresti najbolj temeljna filozofska vprašanja: Kakšno je razmerje med mišljenjem in bitjo? Kdaj ima pojem svoj predmet? Kako je sam pojem lahko predmet pojma? Kaj pomeni biti? Poleg Osnov aritmetike so v izdajo vključeni prevodi treh Fregejevih člankov, ki so pustili globoke sledi v sodobni filozofiji jezika, npr. o razliki med smislom in pomenom, tako da pričujoča knjiga pravzaprav prinaša reprezentativen izbor Fregejevih filozofskih spisov.

TD 19
ISBN: 961-6174-37-1
Ljubljana,
, 188 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping